رمز و كرك بازي ها

خوش آمدي!!!!!!! راستي نظر يادت نره

War craft III( جنگ اساطير )

براي استفاده از كدهاي تقلب ENTER  را فشار داده و كد تقلب مورد نظر را وارد كنيد و دوباره كليد Enter ‌را فشار دهيد . پيغام "Cheat Code Enabled" ظاهر خواهد شد . توجه داشته باشيد كه اين كدهاي تقلب در حالت   single-player قابل استفاده هستند .

 

كد تقلب

 نتيجه

Warp Ten

 افزايش سرعت ساخت بناها و لوازم

IocainePowder

 مرگ و نابودي سريع

WhosYourDaddy

 نسوز شدن

PointBreak

 شكستن محدوديت غذا

ThereIsNoSpoon

 ماناي نامحدود

StrengthAndHonor

 شكست نخوردن

Motherland

 رفتن به مرحله بعد

AllYourBaseAreBelongToUs

 پيروزي سريع

WhoIsJohnGalt

 فعال كردن جستجو

SharpAndShiny

 ارتقاي جستجو

IseeDeadPeople

 ازبين بردن مه محيط

Synergy

 غير فعال كردن نياز به درخت آموزش

حالشو بردين

+ نوشته شده در  ساعت 16:8  توسط سعيد  |